Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van JV Digital. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door JV Digital.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Johan Vriezen,
Eigenaar JV Digital

JV Digital en jouw gegevens

Je leest op dit moment de privacyverklaring van JV Digital. JV Digital is een online marketing bedrijf dat online marketing strategie en campagnes ontwikkeld. Denk daarbij aan het bedenken van campagne ideeën, het bouwen van HTML e-mails en getriggerde campagnes en het adviseren over online marketing. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door JV Digital verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door JV Digital, neem dan gerust contact op!

JV Digital | contact@jvdgtl.io | 06 31 22 50 69 | Scheldestraat 89-2 | 1078 GJ Amsterdam | KVK 62199234

JV Digital is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Johan Vriezen.

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door JV Digital. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

JV Digital stuurt communicatie via e-mail. Deze e-mails zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via de daarvoor bestemde formulieren op de website van JV Digital. Ook kan je gevraagd worden of je meer informatie wilt ontvangen bij het downloaden van een gratis product, zoals een white paper of een webinar. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met JV Digital via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en projectomschrijving.

3. Analytics

De website van JV Digital verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

4. Cookies

Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen.

Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

3. Ontvangers van gegevens

De gegevens die JV Digital ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Gravity forms

De formulieren op deze website zijn gemaakt door Gravity forms. Als u een formulier invult worden de gegevens opgeslagen op de server van Gravity forms.

2. Mailchimp

De e-mails worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3. Hostnet

De e-mail van JV Digital wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

4. Jouw rechten m.b.t. gegevens

Hieronder vind je jouw wettelijk bepaalde rechten m.b.t. de gegevens die wij verzamelen.

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij JV Digital vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met JV Digital. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door JV Digital. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij JV Digital opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient JV Digital al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij JV Digital vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat JV Digital niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat JV Digital jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via contact@jvdgtl.io onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

5. Plichten

JV Digital verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van JV Digital via e-mail en advertenties. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan JV Digital de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met JV Digital met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

JV Digital behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer JV Digital dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van JV Digital te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

JV Digital | contact@jvdgtl.io | 06 31 22 50 69 | Scheldestraat 89-2 | 1078 GJ Amsterdam | KVK 62199234

>
Success message!
Warning message!
Error message!